Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji 1 Piknik Abolwentów Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Kiermasz - zgłoszenie stoiska

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 27.08.2010 r. (>>>do druku)
 
Firma:……………………………………………………………….....……………………………..
Adres:……………………………………………………………....…………………………………
NIP:………………………, telefon:…………………………, faks:………………………………
www. …………………………………, e.mail ……………………...........……………………..
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za stoisko:…………………..……………………
Telefon:……………………………. e-mail:………………………………………………………
                     ZAMAWIAM STOISKO:
1.     Stoisko zadaszone ok. 10 m2 lub więcej……………………….........…………………
2.     Stoisko niezadaszone ok. 10 m2 lub więcej…………………….........………………..
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.     Wystawca zobowiązuje się do wpłacenia kwoty kosztów uczestnictwa i przesłanie kserokopii/skanu dowodu wpłaty nie później niż do 27 sierpnia 2010 roku: a) jako >>>darowizny pieniężnej - na konto SFS: b) jako wynajmu stoiska/miejsca – na konto AA10M.
2.     Dla firm przekazujących darowiznę pieniężną, SFS przekaże podziękowanie.
3.     Dla firm wynajmujących stoisko od AA10M, wystawiana będzie faktura VAT z datą 20 września 2010 r.
4.     Na targach będziemy prezentować:…….......…………………………………………………
…………………………………………….....……….……………………………………………………
7. Na rzecz powodzian i na nagrody dla uczestników przekażemy (>>>umowa o darowiźnie rzeczy): ………………………………..………………………………………………………………
…………………………….......……………………………………………………………………………
5.    KARTA USŁUG DODATKOWYCH ZOSTANIE PRZESŁANA NA ZAMÓWIENIE WYSTAWCY.
        
         ………………………………………………..
                                                                           CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY UPOWAŻNIONEJ
ZAKRES BRANŻOWY KIERMASZU:
książki (beletrystyka, poezja, dramat), podręczniki, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne i naukowe, szkolna edukacja ze sztuk wszelakich, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy, programy multimedialne, programy edukacyjne, wyposażenie placówek oświatowych, artykuły szkolne i biurowe, oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych, projekty placówek oświatowych, infrastruktura i wyposażenie placówek oświatowych, wyposażenie sal gimnastycznych, place zabaw, wyposażenie bibliotek.
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014