Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Działania Na Rzecz Edukacji


Założenia i cele programów Na Rzecz Edukacji

 1. Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni znaleźli swoje środowiska, bo one są fundamentem rozwoju kreatywnej osobowości. Tworzymy i wspieramy finansowo i rzeczowo sprawdzone środowiska działające na gruncie edukacji, kultury, sportu i aktywności społecznej. Inwestujemy w te miejsca, gdzie realizowany nasz lub podobny program. Miejsca te najczęściej wskazują nasi darczyńcy. Zaopatrujemy w pomoce dydaktyczne, wyposażenie programowe. Dążymy do tworzenia sieć aktywnych i wzorcowych szkolnych oraz pozaszkolnych kół zainteresowań, zespołów sportowych, świetlic, placówek oświaty, kultury, drużyn harcerskich, poradni psychologicznych, organizacji pozarządowych, parafii, wyższych uczelni, portali edukacyjnych i społecznościowych itd.
   
 2. Pomagamy uczniom nadrobić szkolne zaległości, wspierając lub organizując korepetycje umożliwiające nadrobienie śródrocznych zaległości, zdać egzaminy poprawkowe na koniec roku czy z matury. Uczymy ich technik studiowania czy organizacji nauki a nawet relaksu.
   
 3. Organizujemy różnorodne weekendowe czy letnie szkoły realizujące programy z wybranej dziedziny nauki, sztuki, życia społecznego. Zapraszamy najlepszych uczniów z różnych szkół i uczyć ich będą najlepsi specjaliści z tych dziedzin. Organizujemy wycieczki naukowe, warsztaty artystyczne.
   
 4. Olbrzymia rolę pełnić będzie u nas Internet. Stworzymy centrum e-learningu, które umożliwi realizację przeprowadzania interaktywnych lekcji, zajęć kół pozalekcyjnych a zwłaszcza korepetycji na odległość. Będzie to szczególnie potrzebne dla osób niepełnosprawnych, czy innych – też mających trudności z dojeżdżaniem na zajęcia. 
   
 5. Zaopatrujemy podopiecznych w rzeczy umożliwiające im realizację indywidualnych zadań edukacyjnych, uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, zaspokajające potrzeby bytowe. Zamiast stypendiów kupujemy lub staramy się zdobyć od darczyńców: pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczny, materiały plastyczne, komputer z łączem internetowym, fachową literaturę, dofinansowanie obozu naukowe czy sportowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a nawet ubranie.
   
 6. Chcemy przywrócić dzieciom i młodzieży idee autorytetów. Szukać ich będziemy w każdym środowisku, także wśród nich samych. Właśnie na autorytetach chcemy oprzeć naszą działalność. 
   
 7. Szczególnie zależy nam na doskonaleniu systemu wyławiania talentów i pilotowania ich rozwoju. Mamy programy szukania naukowych i sportowych talentów. Szukamy sponsorów, którzy sfinansują ich wprowadzenie. 
Zapraszamy
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014