Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Działalność Na Rzecz EdukacjiCEL CHARYTATYWNY

Zbieramy na realizację programu ZAGUBIENI – ODNALEZIENI.
Motto: Edukacja nie dla wszystkich, lecz dla każdego.
 
Wiemy, że wielu młodych ludzi gubi się w szkolnej i społecznej rzeczywistości. Są zagubieni, bo ich środowisko społeczne nie daje im szans na rozwój, bo zunifikowany system oświaty nie radzi sobie z pewnymi typami osobowości, bo ich rodzice rozwiedli się, bo buntują się, bo są leniwi, bo są nadpobudliwi, bo zaplątali się w toksyczne środowisko, bo.... Przyczyn zagubienia się jest niezmiernie dużo. Jednych wyrzuciło na margines życia społeczeństwo, inni – szukając swojej drogi – sami zabłądzili do zaklętego labiryntu bezradności.
Zwracamy sie do absolwentów wszystkich szkól. Wy już wiecie – patrząc z perspektywy późniejszej nauki, pracy i codziennego życia – co w edukacji szkolnej było dobre, co było zbędne, co hamowało indywidualny rozwój. Wielu z Was na pewno doświadczyło stanu zagubienia. Powidzcie nam kto i jak pomógł Wam odnaleźć się? Kto z Was i dlaczego nie odnalazł się do dzisiaj? Liczymy na Waszą gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Liczymy na wsparcie naszego programu, na włączanie się w jego realizację, na pracę w formie wolontariatu i oczywiście na darowizny finansowe i rzeczowe.
Na ten apel odpowiada wiele znanych osób ze świata kultury, sportu, biznesu. Wielu z nich udzieliło wywiadów, które filmowaliśmy i zamieszczamy na naszych portalach >>>>
Z naszym programem chcemy dotrzeć do tych młodych ludzi, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe życie i niezbyt sobie z tym radzą. Zagubionych szukać będziemy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w domach rodzinnych, domach dziecka i w rodzinach zastępczych, na wagarach i na gigancie. Chcemy stworzyć system praktycznej pomocy, dać szansę wyrwania się z wykluczonych środowisk społecznych, wkroczenia na ścieżki rozwoju.
Współpraca z nimi będzie wielokierunkowa.
  • Będziemy tworzyć prorozwojowe środowiska integrujące uczestników na gruncie edukacji, kultury, sportu i aktywności społecznej.
  •  Praktycznie zetkną się z wieloma sferami życia uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, realizując się na stacjonarnych czy wyjazdowych (weekendowych, letnich) warsztatach.
  • Pomożemy nadrobić szkolne zaległości, organizując korepetycje, ucząc technik studiowania czy organizacji nauki, rekreacji, kontaktów z różnorodnymi ludźmi i środowiskami.
  • Dużą wagę przywiązujemy do kontaktów i edukacji przez Internet. Będzie to szczególnie potrzebne dla osób niepełnosprawnych, czy innych – też mających trudności z dojeżdżaniem na zajęcia.
  • Wielu trzeba będzie wspomóc zaopatrując ich w rzeczy umożliwiające realizację zadań edukacyjnych, uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, zaspokajające potrzeby bytowe.
  • Będziemy współpracowali i korzystali z dorobku placówek oświaty, kultury, drużyn harcerskich, poradni psychologicznych, organizacji pozarządowych, parafii, wyższych uczelni, portali edukacyjnych i społecznościowych itd. Będziemy dofinansowywać miejsca, gdzie będzie realizowany nasz program.
  • Chcemy przywrócić dzieciom i młodzieży idee autorytetów. Szukać ich będziemy w każdym środowisku, także wśród nich samych. Właśnie na autorytetach chcemy oprzeć naszą działalność.
Odnaleziony, ale i zdeterminowany uczestnik naszego programu nałoży na siebie niełatwe zadania, ale dzięki naszemu wsparciu uzyska szansę wyrwania się z błędnego koła obezwładniających uzależnień i – nie tylko edukacyjnej - samotności. Czy skorzysta z tej szansy? Wielu na pewno TAK.
NA TAKIE CELE ZBIERAMY FUNDUSZE i DAROWIZNY RZECZOWE.


Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014