Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji 1 Piknik Abolwentów Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Ankieta zgłoszenia szkoły

Zgłoszenie szkoły na 1. Piknik Absolwentów - 18.09.2010 r. Pole Mokotowskie (>>>do druku)
Prosimy wypełnić ankietę i odesłać e-mailem na adres [email protected]
 
Udział w Pikniku jest dla szkoły bezpłatny.
Informacje o szkole
Pełna nazwa placówki.
 
 
Adres (miejscowość, dzielnica, kod pocztowy, ulica).
 
Telefon, faks, e-mail, strona www.
 
 
Imię i nazwisko dyrektora.
 
Rok założenia szkoły.
 
Ilość roczników absolwentów.
 
Typ placówki (zaznacz właściwą).
1.       Liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
2.       Liceum ogólnokształcące, profilowane.
3.       Technikum.
Szkoła (zaznacz właściwą).
1.       Placówka publiczna.
2.       Placówka niepubliczna.
Organ prowadzący. Nazwa. Dla placówek niepublicznych – wpisać kontakt.
 
Udział placówki w 1. Pikniku Absolwentów
Udział placówki w miejscu spotkań absolwentów (zaznacz właściwe).
1.       Przedstawiciele naszej szkoły będą oficjalnie obecni na Pikniku.
2.       Przedstawiciele naszej szkoły nie będą oficjalnie obecni na Pikniku.
3.       Zapewnimy dyżury wolontariuszy (uczniów, nauczycieli) w wyznaczonym przez organizatorów miejscu, w godzinach od …….… do …….….
4.       Przyniesiemy stolik, krzesła itp.
Udział w zbiórce publicznej
1.       Zgłaszamy uczniów do udziału w zbiórce do puszek kwestarskich
2.       Nie zgłaszamy uczniów do udziału w zbiórce do puszek kwestarskich
Zawiadomimy o 1. Pikniku Absolwentów i zaprosimy naszych absolwentów oraz byłych nauczycieli.
1.       Zamieszczając na stronie www szkoły odpowiednią informację.
2.       Powiadamiając szkolne stowarzyszenie absolwentów (nazwa, kontakt)
3.       Inne (jakie?)
Informacje o wybitnych absolwentach i ich specjalności (podać rocznik).
 
 
 
Informacje o wybitnych nauczycielach i ich specjalności (podać lata pracy).
 
 
 
Scena Młodzieżowa „Na czasie”. Prezentowane będą na niej występy szkolnych talentów, zespołów muzycznych, teatralnych, kabaretowych itp. Możliwa jest prezentacja prac plastycznych, fotograficznych itp. Mile widziane będą szkoły i autorskie klasy muzyczne, plastyczne, teatralne, filmowe itp. Prezentacje będą transmitowane na żywo i/lub rejestrowane przez telewizje i rozgłośnie radiowe.
Zgłaszamy chęć udziału naszych uczniów na scenie młodzieżowej. (Podać dziedzinę prezentacji, kontakt z reprezentantem itp.)
 
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z poniższym oświadczeniem.
Tak
Podpis 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez Społeczny Fundusz Stypendialny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Landwarowskiej 8, w celach organizacyjno-informacyjnych 1. Pikniku Absolwentów i przy realizacji programów Festiwalu Na Rzecz Edukacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.
Data wypełnienia oświadczenia:
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014