Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Zbiórka publiczna - sprawozdanie
24 kwietnia 2012

Warszawa, 23 stycznia 2012 roku
 
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia zbiórki publicznej
na terenie m. st. Warszawy
 
1. Organizator
nazwa      Fundacja Społeczny Fundusz Stypendialny
adres        ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa
telefon     602 672 875
 
2. Termin zbiórki publicznej
1) termin rozpoczęcia        23 listopada 2011 r.
2) termin zakończenia       23 grudnia 2011 r.
 
3. Cele, na które zostały przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej:
 
Zbiórka została przeprowadzona na realizację nieodpłatnych celów statutowych naszej fundacji.
W ramach kontynuacji i rozwijania programu Festiwal Na Rzecz Edukacji zorganizowaliśmy zbiórki na rzecz domu terapii i readaptacji społecznej w Janowie koło Pomiechówka, prowadzonego przez Stowarzyszenie Antidotum. Pieniądze i dary rzeczowe zostały im przekazane.
 
4. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej
  • zbiórka ofiar finansowych do zaplombowanych puszek kwestarskich  
  • zbiórka ofiar w naturze
  • sprzedaż cegiełek o wartości 5 zł i 20 zł.
 
Łącznie środków finansowych zebrano 248,14 zł.
  • Do puszek kwestarskich – 78,14 zł
  • Sprzedaż 20 cegiełek (nr. od 138 do 158) po 5 zł = 90 zł 
  • Sprzedaż 4 cegiełek (nr. od 796 do 780) po 20 zł = 80 zł 
Wartość zebranych darów rzeczowych wyniosła 1850 zł, waga darów około 600 kg.
 
5. Obszar, na którym zbiórka była przeprowadzona
 
Siedziba 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego, al. Jana Pawła II 36C, 00-141 Warszawa.
 
6. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej*
 
Strony internetowe: www.fundusz-stypendialny.pl, www.narzecz.edu.pl, www.21slo.edu.pl, www.oswiataniepubliczna.pl, www.akademia-kultury.edu.pl, rozdawanie ulotek, rozwieszenie plakatów w szkołach z których pochodzili wolontariusze.
 
7. Liczba wolontariuszy, którzy wzięli udział w przeprowadzeniu zbiórki publicznej – 25 uczniów i ich opiekunów.
 
W ramach zbiórki publicznej nawiązaliśmy współpracę z programem MŁODY WOLONTARIUSZ -zadanie publiczne w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Promocja wolontariatu młodzieży wśród organizacji pozarządowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie działań wolontaryjnych wśród uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych (z terenu Warszawy), poprzez realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizację pozarządowe oraz zwiększenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat możliwości wykorzystania usług wolontaryjnych.
Wolontariusze którzy wzięli udział w naszej zbiórce są uczniami:
-        21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego, Al. Jana Pawła II 36c, Warszawa, www.21slo.edu.pl  
-        Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów, ul. Marcina Kasprzaka 1/3, Warszawa, www.gim46.pl
-        Społecznego Gimnazjum, ul. P.O.W 10, Pruszków, www.slo23.edu.pl
-        Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, ul. Samuela Lindego 20, Warszawa, www.kusy.edu.pl
-        Zespołu Szkół nr. 51 im. Ignacego Domeyki, ul. Leopolda Staffa 3/5, Warszawa, www.domeyko.edu.pl
 
8. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej.
 
Kosztów przeprowadzenia zbiórek nie było. Kartony przekazały nam nieodpłatnie hipermarkety.
Koszty reklamowania zbiórki (plakaty, ulotki) wyniosły 199,54 zł, transport 60 zł zostały pokryte z innych dochodów Funduszu.
 
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014